Khởi động trang web mới - dành cho khóa chuyên sâu / truyền nghề

Khởi động trang web mới - dành cho khóa chuyên sâu / truyền nghề

Mặc dù chưa hoàn thiện, nhưng đây là sự thay đổi lớn từ 4/2022 khi trang quyhoac.edu.vn có sự cố từ 12/2021 (lỗi không thể sửa - ng đăng ký tự động có thể truy cập khóa C - khóa đắt nhất)

Tất nhiên việc họ ctập không hề ảnh hưởng, mà chỉ là sự cố lộ khóa học gây thất thoát kiến thức chưa đưa lên hoàn thiện, ảnh hưởng xấu đến trải nghiệm người dùng.

Viện Phong thủy Thế giới

Article by Viện Phong thủy Thế giới

Published 03 May 2022